Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009

Kazalo

2068. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča Splošno ljudsko premoženje s pravico uporabe za Ljudski odbor Občine Kočevje, stran 5995.

Na podlagi 27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popravek, 73/02, 117/02, 43/03 in 44/05) ter 74. in 83. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 68/99 in 43/03) je Občinski svet Občine Kočevje na 20. redni seji dne 20. 5. 2009 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa zemljišča Splošno ljudsko premoženje s pravico uporabe za Ljudski odbor Občine Kočevje
I.
S tem sklepom se ukine status zemljišča Splošno ljudsko premoženje s pravico uporabe za Ljudski Odbor občine Kočevje za:
– zemljišče s parc. št. 10/1, k.o. Spodnji log, pašnik v izmeri 356 m2,
– zemljišče s parc. št. 45, k.o. Spodnji log, cesta v izmeri 719 m2,
– zemljišče s parc. št. 552/2, k.o. Spodnji log, pašnik v izmeri 4489 m2,
– zemljišče s parc. št. 552/3, k.o. Spodnji log, pašnik v izmeri 748 m2,
– zemljišče s parc. št. 916, k.o. Spodnji log, pašnik v izmeri 23170 m2,
– zemljišče s parc. št. 1093, k.o. Spodnji log, pašnik v izmeri 755 m2,
– zemljišče s parc. št. 37.S, k.o. Spodnji log, stavbišče v izmeri 31 m2,
– zemljišče s parc. št. 552/1, k.o. Spodnji log, travnik v izmeri 634 m2, pašnik v izmeri 1016 m2, pašnik v izmeri 1168 m2, pašnik v izmeri 11345 m2, travnik v izmeri 14456 m2,
– zemljišče s parc. št. 2720/3, k.o. Spodnji log, pašnik v izmeri 538 m2, travnik v izmeri 284 m2, gozd v izmeri 563 m2, travnik v izmeri 242 m2, pašnik v izmeri 1652 m2, gozd v izmeri 2543 m2, gozd v izmeri 14977 m2,
vse vpisane v zemljiškoknjižnem vložku št. 44, k.o. Spodnji log;
– zemljišče s parc. št. 1524/81, k.o. Spodnji log, cesta v izmeri 111 m2,
– zemljišče s parc. št. 1526/1, k.o. Spodnji log, gozd v izmeri 43167 m2,
– zemljišče s parc. št. 1526/2, k.o. Spodnji log, gozd v izmeri 10614 m2,
– zemljišče s parc. št. 1713, k.o. Spodnji log, pašnik v izmeri 15239 m2,
– zemljišče s parc. št. 1726, k.o. Spodnji log, cesta v izmeri 140 m2,
– zemljišče s parc. št. 1729, k.o. Spodnji log, pašnik v izmeri 42624 m2,
– zemljišče s parc. št. 1856/1, k.o. Spodnji log, pašnik v izmeri 1798 m2,
– zemljišče s parc. št. 1871, k.o. Spodnji log, travnik v izmeri 4827 m2,
– zemljišče s parc. št. 1943, k.o. Spodnji log, gozd v izmeri 507 m2,
– zemljišče s parc. št. 1944, k.o. Spodnji log, pašnik v izmeri 8290 m2,
– zemljišče s parc. št. 2027/1, k.o. Spodnji log, gozd v izmeri 79633 m2,
– zemljišče s parc. št. 2027/3, k.o. Spodnji log, gozd v izmeri 1003 m2,
– zemljišče s parc. št. 2028/3, k.o. Spodnji log, gozd v izmeri 78353 m2,
– zemljišče s parc. št. 2029/2, k.o. Spodnji log, pašnik v izmeri 13486 m2,
– zemljišče s parc. št. 2029/3, k.o. Spodnji log, pašnik v izmeri 1867 m2,
– zemljišče s parc. št. 3110/2, k.o. Spodnji log, pot v izmeri 1604 m2,
vse vpisane v zemljiškoknjižnem vložku št. 58, k.o. Spodnji log;
– zemljišče s parc. št. 2028/1, k.o. Spodnji log, gozd v izmeri 134155 m2,
– zemljišče s parc. št. 2029/1, k.o. Spodnji log, pašnik v izmeri 2213 m2,
– zemljišče s parc. št. 2045/1, k.o. Spodnji log, gozd v izmeri 347971 m2,
– zemljišče s parc. št. 2045/2, k.o. Spodnji log, pašnik v izmeri 17947 m2,
– zemljišče s parc. št. 2083, k.o. Spodnji log, pašnik v izmeri 4802m2,
vse vpisane v zemljiškoknjižnem vložku št. 66, k.o. Spodnji log;
ter
– zemljišče s parc. št. 1524/60, k.o. Spodnji log, gozd v izmeri 17706 m2,
vpisana v zemljiškoknjižnem vložku št. 80, k.o. Spodnji log.
II.
Parcele navedene v I. točki tega sklepa postanejo last Občine Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje, matična številka 5874238.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 7113-2/2008-1509
Kočevje, dne 20. maja 2009
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber l.r.