Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009

Kazalo

2067. Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet Osnovne šole Ferda Vesela Šentvid pri Stični, stran 5994.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/04 in 36/07) ter 16. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda na področju Osnovnega šolstva v Občini Ivančna Gorica (Uradni vestnik 8/96, 4/98, 4/00 in Uradni list RS, št. 53/08) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja na 21. seji dne 25. 5. 2009 sprejel
S K L E P
o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet Osnovne šole Ferda Vesela Šentvid pri Stični
I.
V Svet Osnovne šole Ferda Vesela Šentvid pri Stični se kot predstavniki ustanovitelja – iz Občine Ivančna Gorica imenujejo naslednji člani:
1. Ignacij Kastelic, roj. 24. 5. 1976, Pungert 7, 1296 Šentvid pri Stični,
2. Darja Rus, roj. 10. 1. 1970, Šentvid pri Stični 26B, 1296 Šentvid pri Stični,
3. Lidija Štrus, roj. 3. 3. 1972, Rdeči Kal 10, 1296 Šentvid pri Stični.
II.
Mandatna doba traja 4 leta.
III.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-0018/2009
Ivančna Gorica, dne 25. maja 2009
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret l.r.