Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009

Kazalo

2066. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje PUP 1 – Črnovrška planota in Godoviško podolje, Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih, za območje PUP 2 – Ledinska planota, Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje PUP 3 – zahodni del občine in Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za naselje Črni Vrh, stran 5994.

Na podlagi 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 1/01, 33/01, 135/04, 52/06) je Občinski svet Občine Idrija na 20. redni seji dne 28. 5. 2009 sprejel
O B V E Z N O R A Z L A G O
1. člen
Določbo pete alinee 3. točke 7. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje PUP 1 – Črnovrška planota in Godoviško podolje (Uradni list RS, št. 2/94, 49/01), pete alinee 3. točke 7. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje PUP 2 – Ledinska planota (Uradni list RS, št. 12/94, 49/01), pete alinee 3. točke 7. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje PUP 3 – zahodni del občine (Uradni list RS, št. 30/94, 49/01) in pete alinee 9. točke 8. člena Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za naselje Črni Vrh (Uradni list RS, št. 60/92, 68/00, 109/00, 49/01) je razumeti tako, da so pomožni objekti, za katere v skladu z občinskim odlokom o pomožnih objektih, napravah in drugih posegih v prostor, ni bilo potrebno lokacijsko dovoljenje, naslednji objekti iz Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08, 99/08) (v nadaljevanju: uredba):
– nezahtevni objekti iz 3. točke, alinee b., d., e., f. 4. točke, alinee b., c., k., l., m., n. 5. točke ter alinee a. 6. točke 11. člena uredbe,
– pomožni kmetijsko-gozdarski objekti iz alinee b., c., d., g., h., k., l., m., n., o. 16. člena uredbe,
– vadbeni objekti iz alinee a., b., c., e., g., h. 1. točke 18. člena uredbe,
– urbana oprema iz alinee a., f., g., i. 20. člena uredbe.
2. člen
Ta obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35200-0028/1995
Idrija, dne 28. maja 2009
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.