Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009

Kazalo

2065. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 2269/9, 2269/5 in 2269/6, k.o. Slivnica, stran 5994.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo (14/05 – popr.), 126/07 ter odločbi Ustavnega sodišča RS) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02) je Občinski svet Občine Grosuplje na 25. redni seji dne 22. 4. 2009 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 2269/9, 2269/5 in 2269/6, k.o. Slivnica
1.
Na zemljiščih parc. št. 2269/9, 2269/5 in 2269/6, pripisana pri vl. št. 1183, k.o. Slivnica, se s tem sklepom ukinja status grajenega javnega dobra.
Zemljišča parc. št. 2269/9, 2269/5 in 2269/6, vsa k.o. Slivnica, tako prenehajo biti zemljišče s statusom grajenega javnega dobra in postanejo last Občine Grosuplje, Taborska cesta 2, Grosuplje.
2.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0003/2008
Grosuplje, dne 22. aprila 2009
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.