Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009

Kazalo

2063. Sklep o spremembi Sklepa o začasnem financiranju Občine Gornji Petrovci v obdobju januar–marec 2009, stran 5993.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06, 14/07 – ZSPDPO in 109/08) in 30. člena Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06) je Občinski svet Občine Gornji Petrovci na 2. korespondenčni seji dne 28. 5. 2009 sprejel
S K L E P
o spremembi Sklepa o začasnem financiranju Občine Gornji Petrovci v obdobju januar–marec 2009
1. člen
V Sklepu o začasnem financiranju proračuna Občine Gornji Petrovci v obdobju januar–marec 2009, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 119/08 in spremembi Sklepa o začasnem financiranju proračuna Občine Gornji Petrovci v obdobju januar–marec 2009, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 23/09, se spremeni 1. člen, ki se glasi: »S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Gornji Petrovci (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2009 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja)« se podaljša do 30. 6. 2009, oziroma do sprejema proračuna«.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 6. 2009 dalje.
Št. 007-0001/2009-11
Gornji Petrovci, dne 28. maja 2009
Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l.r.