Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009

Kazalo

2055. Pravilnik o načinu in pogojih dodeljevanja čezmejnih prenosnih zmogljivosti na slovensko-italijanski meji za leto 2009, stran 5924.

Na podlagi drugega in tretjega odstavka 22.a člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo in 70/08) in tretjega odstavka 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Elektro-Slovenija, d.o.o. kot sistemski operater prenosnega omrežja
P R A V I L N I K
o načinu in pogojih dodeljevanja čezmejnih prenosnih zmogljivosti na slovensko-italijanski meji za leto 2009
1. člen
S tem pravilnikom se določajo avkcijska pravila za dodeljevanje čezmejnih prenosnih zmogljivosti na slovensko-italijanski meji.
2. člen
Način in pogoji dodeljevanja čezmejnih prenosnih zmogljivosti ter njihova uporaba so določeni v Prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.
3. člen
Za dodeljevanje čezmejnih prenosnih zmogljivosti na slovensko-italijanski meji se ne uporabljajo določbe Pravilnika o načinu in pogojih dodeljevanja čezmejnih prenosnih zmogljivosti (Uradni list RS, št. 107/08).
4. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o načinu in pogojih dodeljevanja čezmejnih prenosnih zmogljivosti na slovensko-italijanski meji za leto 2009 (Uradni list RS, št. 117/08) vendar se določbe tega pravilnika še naprej uporabljajo za dodeljevanje prenosnih zmogljivosti, ki bodo uporabljene do 30. junija 2009.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2009-310-0195
Ljubljana, dne 27. maja 2009
EVA 2009-2111-0228
Elektro-Slovenija, d.o.o.
zastopnik
mag. Milan Jevšenak l.r.
Na podlagi tretjega odstavka 22.a člena in 87. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo in 70/08) je Svet Javne agencije Republike Slovenije za energijo dne 21. 5. 2009, dal soglasje št. 141-4/2009-2/EE-06 k Pravilniku o načinu in pogojih dodeljevanja čezmejnih prenosnih zmogljivosti na slovensko-italijanski meji za leto 2009.