Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009

Kazalo

2054. Poročilo o izidu volitev članov uradniškega sveta, stran 5924.

P O R O Č I L O
o izidu volitev članov uradniškega sveta
I.
V zvezi z izvedbo glasovanja na volitvah treh članov uradniškega sveta iz vrst uradnikov z nazivom prve in druge stopnje v organih državne uprave, ki so potekale 1. junija 2009 je Volilna komisija za volitve članov uradniškega sveta na seji dne 2. junija 2009 na podlagi zapisnikov o delu trinajstih volilnih odborov na dan 1. junija 2009 ter na podlagi zapisnika o ugotovitvi izida glasovanja po pošti na dan 2. junija 2009 ugotovila naslednji izid glasovanja:
Število volilnih upravičencev: 1751
Skupaj glasovalo volivcev: 504
Oddanih glasovnic: 504
Neveljavnih glasovnic: 8.
Posamezni kandidati za člana uradniškega sveta so dobili naslednje število glasov:
1. Zorica Bukinac Cimperšek – 138 glasov
2. Gorazd Gruntar – 53 glasov
3. Aleksander Jevšek – 111 glasov
4. Jožef Kovač – 34 glasov
5. Sašo Lap – 74 glasov
6. Mojca Maček – 202 glasova
7. Andrej Verhovnik Marovšek – 122 glasov
8. Miro Vidmar – 65 glasov
9. Vojko Volk – 137 glasov.
II.
Volilna komisija je skladno s smiselno uporabo določb četrtega odstavka 25. člena Zakona o sodiščih (94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 101/07 Odl. US: Up-679/06-66, U-I-20/07, 31/08 Skl. US: U-I-304/07-11, 45/08) in na podlagi 177. člena v povezavi z 2. točko prvega odstavka 175. člena Zakona o javnih uslužbencih (63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E) ugotovila, da so za člane uradniškega sveta iz vrst uradnikov z nazivom prve in druge stopnje v organih državne uprave izvoljeni Mojca MAČEK, Zorica BUKINAC CIMPERŠEK in Vojko VOLK, ki so prejeli največ glasov.
Ljubljana, dne 2. junija 2009
Neda Golobič l.r.
Predsednica volilne komisije
 
Članice:
Petra Brus l.r.
Iris Jeglič l.r.
Tea Juratovec l.r.
Živa Zor l.r.