Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009

Kazalo

2048. Odredba o dopolnitvah Odredbe o prepovedi uporabe cestno-železniških prehodov, stran 5908.

Na podlagi devetega odstavka 116. člena Zakona o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 61/07) izdaja minister za promet
O D R E D B O
o dopolnitvah Odredbe o prepovedi uporabe cestno-železniških prehodov
1. člen
V Odredbi o prepovedi uporabe cestno-železniških prehodov (Uradni list RS, št. 95/07 in 115/07) se v 1. členu v 1. točki doda številka »481.030«.
V 2. točki se doda številka »584.901«.
V 5. točki se dodajo številke »23.685«, »26.332« in »27.494«.
V 9. točki se dodata številki »3.501« in »3.903«.
V 10. točki se doda številka »23.185«.
V 12. točki se dodajo številke »530.812«, »542.879«, »543.532«, »548.236«, »548.555« in »549.294«.
V 15. točki se dodajo številke »19.107«, »19.958« in »20.058«.
V 17. točki se dodata številki »6.721« in »22.800«.
V 18. točki se dodata številki »44.046« in »56.930«.
Doda se nova 22. točka, ki se glasi: »22. na regionalni železniški progi št. 43 d.m.–Lendava, v km 21.580;«.
Doda se nova 23. točka, ki se glasi: » 23. na regionalni železniški progi št. 80 d.m.–Metlika–Novo mesto–Ljubljana, v km 63.132; 81.552; 117.083.«.
2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-18/2006/52-0006104
Ljubljana, dne 16. marca 2009
EVA 2009-2411-0037
dr. Patrick Vlačič l.r.
Minister
za promet