Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009

Kazalo

2046. Pravilnik o spremembi Pravilnika o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, stran 5905.

Na podlagi četrtega odstavka 105. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in 36/08) minister za šolstvo in šport izdaja
P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju
1. člen
V Pravilniku o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (Uradni list RS, št. 64/04, 83/05, 27/07 in 123/08) se 31. člen spremeni tako, da se glasi:
»31. člen
(točkovanje programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja)
Točke v skladu s tem pravilnikom lahko pridobi program, ki traja najmanj 8 ur.
Kadar s tem pravilnikom ni drugače določeno, se programi točkujejo na naslednji način:
– od 8 do 15 ur                   0,5 točke,
– od 16 do 23 ur                  1 točka,
– 24 ur in več                   1,5 točke.
Predpisani programi se točkujejo na naslednji način:
– od 8 do 11 ur                   0,5 točke,
– od 12 do 17 ur                   1 točka,
– od 18 do 23 ur                   1,5 točke,
– 24 ur in več                    2 točki.«.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-36/2009
Ljubljana, dne 26. maja 2009
EVA 2009-3311-0023
dr. Igor Lukšič l.r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost