Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009

Kazalo

2045. Pravilnik o pedagoških spremljevalcih pri prevozu skupin otrok, stran 5902.

Na podlagi osmega odstavka 92. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 – uradno prečiščeno besedilo in 57/08 – ZLDUVCP), ministrica za notranje zadeve, v soglasju z ministrom za šolstvo in šport, izdaja
P R A V I L N I K
o pedagoških spremljevalcih pri prevozu skupin otrok
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik določa za varnost pomembne okoliščine pri prevozu skupin otrok, število pedagoških spremljevalcev (v nadaljnjem besedilu: spremljevalec) glede na število otrok v avtobusu, njihove naloge pri spremljanju skupine otrok in pogoje, ki jih morajo izpolnjevati, ter obrazec potrdila o poklicnih vozniških izkušnjah za voznika vozila, s katerim se prevaža skupina otrok.
II. SPREMLJEVALEC
2. člen
Spremljevalca, ki spremlja skupino otrok med prevozom, mora zagotoviti organizator prevoza. Spremljevalec je lahko le oseba, ki je dopolnila 21 let starosti.
3. člen
Pri prevozu skupine otrok mora biti v avtobusu ves čas najmanj en spremljevalec na 15 otrok.
4. člen
Spremljevalec skrbi za varnost otrok pri vstopanju v avtobus in izstopanju iz njega. Spremljevalec skupaj z voznikom določi mesto vstopanja in izstopanja, ki je glede na prometno infrastrukturo primerno in varno. Če je avtobus, v katerega vstopajo ali iz njega izstopajo otroci, ustavljeno na vozišču, mora spremljevalec zagotoviti, da otroci nekontrolirano ne hodijo po vozišču.
5. člen
Spremljevalec skrbi za red v avtobusu med prevozom. Spremljevalec mora pred začetkom vožnje zagotoviti, da vsi otroci sedijo na sedežih in so ves čas vožnje ustrezno pripeti z vgrajenimi varnostnimi pasovi.
Če je v avtobusu več spremljevalcev, morajo biti razporejeni med otroki (spredaj, na sredini in zadaj).
III. POTRDILO O POKLICNIH VOZNIŠKIH IZKUŠNJAH
6. člen
Obrazec potrdila o poklicnih vozniških izkušnjah iz petega odstavka 92. člena Zakona o varnosti cestnega prometa je Priloga 1 tega pravilnika.
IV. KONČNA DOLOČBA
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-58/2009
Ljubljana, dne 26. maja 2009
EVA 2009-1711-0031
Katarina Kresal l.r.
Ministrica
za notranje zadeve
 
Soglašam!
 
dr. Igor Lukšič l.r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost