Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2009 z dne 1. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2009 z dne 1. 6. 2009

Kazalo

2032. Sklep o nadomestitvi članice Nadzornega odbora Občine Zreče, stran 5882.

Na podlagi 32. in 32.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 in 76/08) in 38. člena Statuta Občine Zreče (UPB1, Uradni list RS, št 95/08 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Zreče na seji dne 20. 5. 2009 sprejel
S K L E P
1.
Spremeni se prva točka sklepa št.: 01100-0004/2006-7, z dne 14. 12. 2006, in št.: 01100-0008/2006-8, z dne 20. 2. 2008, kjer se imenovana pod zaporedno številko 6. Janja Pukl kot članica Nadzornega odbora Občine Zreče nadomesti z novo članico/članom, ki je:
1. Sabina Ravničan, roj. 21. 5. 1981, stan. Boharina 21a, 3214 Zreče.
2.
Vsa ostala določila sklepa št: 01100-0004/2006-7, z dne 14. 12. 2006, in št.: 01100-0008/2006-8, z dne 20. 2. 2008, ostanejo nespremenjena.
3.
Sklep začne veljati takoj po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01400-0007/2009-7
Zreče, dne 22. maja 2009
Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.