Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2009 z dne 1. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2009 z dne 1. 6. 2009

Kazalo

2030. Sklep o ukinitvi javnega dobra, stran 5881.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB 1, 14/05 – popravek in 126/07), 7. in 16. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03 in 34/04 – popravek) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 20. redni seji dne 21. 5. 2009 sprejel naslednji
S K L E P
I
Na nepremičnini parc. št. 1663/12 – pot v izmeri 82 m2 vpisani v vl. št. 513, k.o. Jablanica, se ukine status javnega dobra v splošni rabi.
II
Nepremičnina iz tč. I tega sklepa postane last Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, matična številka 1779737 do 1/1.
III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 466-038/2006
Šmartno pri Litiji, dne 21. maja 2009
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.