Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2009 z dne 1. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2009 z dne 1. 6. 2009

Kazalo

2015. Sklep o obračunavanju odsotnosti otrok, stran 5854.

Na podlagi 17. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05) in 17. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05, 79/06) je Občinski svet Občine Rogašovci na 22. redni seji dne 22. 5. 2009 sprejel
S K L E P
o obračunavanju odsotnosti otrok
1. Starši otrok, za katere je Občina Rogašovci po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v javnem vrtcu, lahko uveljavljajo rezervacijo za čas počitniške odsotnosti otroka enkrat letno v obdobju od 1. junija do 30. septembra. Rezervacijo lahko starši uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca. Starši so jo dolžni vrtcu pisno napovedati najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca.
2. Odsotnost otrok v primeru bolezni ali poškodbe otroka, na podlagi ustreznih zdravniških potrdil, za neprekinjeno odsotnost najmanj štirinajst dni, se za ta čas upoštevajo pravila, ki veljajo za rezervacijo za čas počitniške odsotnosti. Starši morajo v tem primeru javiti odsotnost otrok prvi dan odsotnosti do 8.00 ure zjutraj.
3. Za rezervacijo starši plačajo 50% od njihovega z odločbo določenega plačilnega razreda ob upoštevanju korekcije obračunavanja prehrane.
4. Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 602-1/2009-13
Rogašovci, dne 25. maja 2009
Župan
Občine Rogašovci
Edvard Mihalič l.r.