Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2009 z dne 1. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2009 z dne 1. 6. 2009

Kazalo

2009. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2009, stran 5849.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS in 76/08), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) ter 16. in 79. člena Statuta občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) je Občinski svet občine Krško na 31. seji dne 21. 5. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2009
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Krško za leto 2009 (Uradni list RS, št. 8/09) se v prvem odstavku 15. člena v tabeli projekt OB054-07-0016 Grad Rajhenburg nadomesti s projektom OB054-07-0035 Bazen Brestanica. Znesek ostane nespremenjen.
2. člen
Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-96/2008-O802
Krško, dne 21. maja 2009
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.