Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2009 z dne 1. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2009 z dne 1. 6. 2009

Kazalo

2006. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora Občine Ig, stran 5837.

Na podlagi 81. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03), Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 129/06) je Občinski svet Občine Ig na 18. redni seji dne 20. 5. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora Občine Ig
1. člen
Uvodne ugotovitve
S tem odlokom se spremeni in dopolni 3. člen Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora Občine Ig (Uradni list RS, št. 3/07), in sicer se doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
»Prostorske enote so grafično prikazane v prilogi, ki je sestavni del tega odloka, za katera velja začasni ukrep in imajo naslednje oznake:
IG 09-1 MO, IG 09-1 SB, IG 09-2 ZD, IG 11-5 OC, IG 13-1 ZS, IG 13-2 P, IG 14-2 DI, IG 16-2 ZD, GO- 13 DI, ter območja prometne in okoljske infrastrukture za celotno območje občine Ig.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, informativno pa se objavi tudi v Uradnem glasilu Občine Ig.
3. člen
V vsem ostalem ostaja odlok nespremenjen.
Št. 3504/001/2009
Ig, dne 21. maja 2009
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.