Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2009 z dne 1. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2009 z dne 1. 6. 2009

Kazalo

1995. Pravilnik o spremembi Pravilnika o (so)financiranju temeljnih, aplikativnih in podoktorskih raziskovalnih projektov, stran 5802.

Na podlagi 43. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1 in 112/07) ter 16. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03) in po predhodnem soglasju ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo št. 0071-5/2009/5 z dne 10. 4. 2009, je Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 66. seji dne 22. 4. 2009 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o (so)financiranju temeljnih, aplikativnih in podoktorskih raziskovalnih projektov
1. člen
V Pravilniku o (so)financiranju temeljnih, aplikativnih in podoktorskih raziskovalnih projektov (Uradni list RS, št. 73/06) se črta 25. člen.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-12/2009-1
Ljubljana, dne 22. aprila 2009
EVA 2009-1647-0005
prof. dr. Tadej Bajd l.r.
Predsednik
Upravnega odbora ARRS