Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2009 z dne 26. 5. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2009 z dne 26. 5. 2009

Kazalo

1915. Odlok o spremembi Odloka o priznanjih in nagradah Občine Slovenska Bistrica in o priznanjih župana Občine Slovenska Bistrica, stran 5546.

Na podlagi določil Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99, 65/02 in 43/07) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 1. korespondenčni seji dne 20. 5. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o priznanjih in nagradah Občine Slovenska Bistrica in o priznanjih župana Občine Slovenska Bistrica
1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o priznanjih in nagradah Občine Slovenska Bistrica in o priznanjih župana Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 3/98), v nadaljevanju odlok.
2. člen
11. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Županova petica je priznanje, ki se podeli učencem osnovnih šol v občini, ob zaključku osnovnošolskega izobraževanja, učencem Srednje šole Slovenska Bistrica po zaključnem letniku in učencem glasbene šole Slovenska Bistrica ob zaključku osnovnega glasbenega izobraževanja.
Priznanje ob zaključku osnovnošolskega izobraževanja se podeli učencem, ki so izpolnili naslednje kriterije:
Osnovni kriterij je povprečna ocena učenčevih zaključnih ocen pri vseh predmetih, v vsakem razredu zadnje triade. Povprečna ocena mora biti najmanj 4,60.
Poleg navedenega osnovnega kriterija mora učenec izpolniti še vsaj enega izmed naslednjih dodatnih kriterijev:
– Učenec je v zadnji triadi prejel vsaj eno zlato ali dve srebrni priznanji na tekmovanjih iz znanja.
– Na državnih tekmovanjih (razen tekmovanj iz prejšnje alineje) je učenec v zadnji triadi posamično ali z ekipo osvojil eno od prvih treh mest.
– Učenec je v zadnji triadi aktivno sodeloval na različnih področjih kulturnega, raziskovalnega in športnega življenja osnovne šole in jo s tem promoviral v ožjem in/ali v širšem okolju.
Priznanje po zaključnem letniku na Srednji šoli Slovenska Bistrica, se podeli učencem, ki so:
– zaključni letnik gimnazijskega programa končali z odličnim uspehom;
– v zaključnem letniku ostalih programov dosegli 4,5 točke.
Priznanje ob zaključku osnovne glasbene šole se podeli učencem glasbene šole v Slovenski Bistrici, ki so osnovno glasbeno šolo zaključili z odličnim uspehom.
Priznanje obsega spominsko listino in stilizirano petico.«
3. člen
Ta odlok začne veljati drugi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 033-118/2009-1KS/1
Slovenska Bistrica, dne 20. maja 2009
Županja
Občine Slovenska Bistrica
Irena Majcen l.r.

AAA Zlata odličnost