Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2009 z dne 26. 5. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2009 z dne 26. 5. 2009

Kazalo

1908. Sklep o razveljavitvi Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Univerza v Novi Gorici, stran 5539.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt Uradni list RS, št. 33/07) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 14. maja 2009 sprejel
S K L E P
o razveljavitvi Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Univerza v Novi Gorici (Uradni list RS, št. 63/07, 113/08)
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN)
Univerza v Novi Gorici deluje v prostorih poslopja nekdanje družbe Primex v Rožni Dolini. Za svojo pospešeno rast potrebuje nove razvojne površine. Priložnost za razvoj novih programov se je nakazovala v neposredni bližini, na območjih južno in zahodno od današnje lokacije, kamor se deloma Univerza že umešča. Sprostitev režima na državni meji bi omogočala tudi lažje bodoče povezovanje z visokošolskimi izobraževalnimi strukturami v neposredni bližini onkraj meje. Za trajnostno, celovito in usklajeno urejanje prostorskega razvoja in razmer na območju je mestni svet na pobudo odbora za kulturo, šolstvo in šport sprejel sklep o pričetku priprave prostorskega izvedbenega načrta za območje razvoja Univerze. Univerza v Novi Gorici je od namere odstopila in Mestno občino Nova Gorica obvestila, da svojih programov ne namerava razvijati na tem območju. S tem so razlogi za pripravo OPPN za ta namen prenehali.
2. Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta
Območje OPPN bi omejevala na zahodu državna meja z Republiko Italijo, na severu območja mejnih servisnih objektov, objekta Petrola in objekta sedeža Univerze, na jugu Vojkova cesta s krožiščem, na vzhodu pa bi segalo do strnjene stanovanjske pozidave.
3. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Sredstva za pripravo OPPN so bila zagotovljena v proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2008 in leto 2009 v okviru proračunske postavke 16029003 oddelka za okolje in prostor. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN za Mestno občino Nova Gorica s sprejemom sklepa prenehajo.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Mestne občine Nova Gorica in se ga pošlje Ministrstvu RS za okolje in prostor.
Št. 3505-4/2007
Nova Gorica, dne 14. maja 2009
Podžupanja
Mestne občine Nova Gorica
Darinka Kozinc l.r.

AAA Zlata odličnost