Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2009 z dne 26. 5. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2009 z dne 26. 5. 2009

Kazalo

1902. Obvezna razlaga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Parkovšče, stran 5536.

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) in 66. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 20/02 in Uradni list RS, št. 134/04) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 14. maja 2009 sprejel
O B V E Z N O R A Z L A G O
Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Parkovšče (Uradni list RS, št. 3/08)
1.
Sprejme se obvezna razlaga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Parkovšče, v nadaljevanju: odlok, ki se glasi:
»Določilo 18. člena Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Parkovšče, ki govori da prvo etapo izgradnje predstavlja skupina individualnih hiš na vzhodnem delu območja OPPN in da je komunalno opremo tega dela območja možno izvesti neodvisno od komunalnega opremljanja preostalega dela območja OPPN, je potrebno razumeti tako, da se posamezne individualne hiše na tem območju lahko začasno komunalno opremijo, tako kot je to določeno za vodovodne in kanalizacijske priključke, tudi s cestnim in elektroenergetskim priključkom, in sicer pod pogoji upravljavcev teh, padavinsko vodo pa lahko začasno zadržujejo v nepretočnih zadrževalnikih.«
2.
Obvezna razlaga je sestavni del odloka.
3.
Obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-05-1/01
Nova Gorica, dne 14. maja 2009
Podžupanja
Mestne občine Nova Gorica
Darinka Kozinc l.r.

AAA Zlata odličnost