Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2009 z dne 26. 5. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2009 z dne 26. 5. 2009

Kazalo

1900. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, stran 5535.

Na podlagi 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (ZSV-UPB2, Uradni list RS, št. 3/07), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07 in 5/09) ter 12. in 19. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 14/09) je Občinski svet Občine Metlika na 19. redni seji dne 14. 5. 2009 sprejel
S K L E P
o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
1. člen
Ekonomska cena storitve pomoč družini na domu, ki jo izvaja Center za socialno delo Metlika, znaša 15,17 EUR na efektivno uro.
2. člen
Cena storitve pomoč družini na domu znaša za uporabnike 4,90 EUR na efektivno uro, razlika do cene iz 1. točke tega sklepa v višini 10,27 EUR na efektivno uro pa je subvencija občine.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 6. 2009 dalje.
Št. 122-2/2009
Metlika, dne 14. maja 2009
Županja
Občine Metlika
Renata Brunskole l.r.

AAA Zlata odličnost