Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2009 z dne 26. 5. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2009 z dne 26. 5. 2009

Kazalo

1891. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, stran 5519.

Na podlagi 218. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1, 14/05 popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 Odl. US: U-I-150-04-19, 120/06 Odl. US: U-I-286/04-46, 126/07), prve alinee 56. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97, 98/99 Odl. US: U-I-308/97, 1/00 Odl. US: U-I-39/97, 67/02 – ZV-1, 110/02 – ZUreP-1, 8/03 popr., 110/02 – ZGO-1) in 16. člena Statuta Občine Dravograd (uradno prečiščeno besedilo) (Uradni list RS, št. 117/08) je Občinski svet Občine Dravograd na 24. redni seji dne 12. 5. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
1. člen
Za 11. členom Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 13/06 – UPB) se doda nov 11.a člen, ki se glasi:
»11.a člen
Glede na vrsto dejavnosti oziroma namen uporabe se za nezazidana stavbna zemljišča pod oznako A upošteva faktor 0,25.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 422-0008/2008
Dravograd, dne 12. maja 2009
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.

AAA Zlata odličnost