Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2009 z dne 26. 5. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2009 z dne 26. 5. 2009

Kazalo

1882. Obvezna razlaga prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice za območja izjemnih posegov – lokacije s pogoji, stran 5504.

Na podlagi 11. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08), 19. člen Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09) je Občinski svet Občine Brežice na 19. redni seji dne 14. 5. 2009 sprejel
O B V E Z N O R A Z L A G O
prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice za območja izjemnih posegov – lokacije s pogoji
Obvezna razlaga Odloka o prostorskih sestavah dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice (Uradni list SRS, št. 41/87, 8/88, in Uradni list RS, št. 13/91, 37/94, 29/96, 77/97, 79/97, 47/98, 61/98, 10/99, 59/00, 27/01, 50/01, 4/02, 55/02, 110/02, 42/ 03, 58/03, 99/04, 104/04, 123/04) se glasi:
1. člen
Na območjih izjemnih posegov – lokacije s pogoji, ki so navedeni v točkah 4.3. in 4.4. mnenja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano št. 351-38/96-17 z dne 25. oktober 1999 in v točki 4.3. mnenja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano št. 351-38/96-16 z dne 28. oktober 1999 velja, da je realizacija stavbnega zemljišča možna ob zagotovitvi pogoja, da je bil na tej lokaciji objekt zgrajen pred 1967.
2. člen
Ta obvezna razlaga je sestavni del Odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice in začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-2/2009
Brežice, dne 14. maja 2009
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost