Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2009 z dne 22. 5. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2009 z dne 22. 5. 2009

Kazalo

1812. Akt o odreditvi parlamentarne preiskave za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij, ki so bili odgovorni za pripravo in izvedbo štetja t. i. “izbrisanih” v letih 2003 in 2009 pri čemer obstoji sum, da so bili uradno objavljeni izidi prirejeni političnim potrebam nekaterih nosilcev javnih funkcij, ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi domnevno neustreznega izvrševanja 8. točke odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-246/02-28 (ZIOdlUS246/02) (Uradni list RS, št. 135/03) v času od začetka leta 2003 do oktobra leta 2004 in v obdobju od 22. novembra 2008 dalje zaradi suma vpletenosti nosilcev javnih pooblastil s političnim vplivom na izbor metodologije štetja t. i. “izbrisanih” ter političnim vplivom na izbiro načina uresničevanja 8. točke odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-246/02-28 (ZIOdlUS246/02) (Uradni list RS, št. 135/03) v navedenem času, preiskavo suma o domnevnem klientelizmu oziroma domnevnem koruptivnem ravnanju nekaterih nosilcev javnih funkcij, ki so domnevno povezani z nekaterimi odvetniškimi pisarnami zaradi suma ogrožanja sistema javnih financ v zvezi z domnevno neustreznim izvrševanjem 8. točke odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-246/02-28 (ZIOdlUS246/02) (Uradni list RS, št. 135/03) in preiskavo suma domnevne zlorabe Ministrstva za notranje zadeve s strani nekaterih nosilcev javnih funkcij v politične namene v času od začetka leta 2003 do oktobra leta 2004 ter v obdobju od 22. novembra 2008 dalje, stran 5389.

Na podlagi 93. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04 in 68/06) ter drugega odstavka 1. člena in drugega odstavka 4. člena Poslovnika o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93 in 33/03) je Državni zbor na seji dne 15. maja 2009
O D R E D I L
parlamentarno preiskavo za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij, ki so bili odgovorni za pripravo in izvedbo štetja t. i. “izbrisanih” v letih 2003 in 2009 pri čemer obstoji sum, da so bili uradno objavljeni izidi prirejeni političnim potrebam nekaterih nosilcev javnih funkcij, ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi domnevno neustreznega izvrševanja 8. točke odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-246/02-28 (ZIOdlUS246/02) (Uradni list RS, št. 135/03) v času od začetka leta 2003 do oktobra leta 2004 in v obdobju od 22. novembra 2008 dalje zaradi suma vpletenosti nosilcev javnih pooblastil s političnim vplivom na izbor metodologije štetja t. i. “izbrisanih” ter političnim vplivom na izbiro načina uresničevanja 8. točke odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-246/02-28 (ZIOdlUS246/02) (Uradni list RS, št. 135/03) v navedenem času, preiskavo suma o domnevnem klientelizmu oziroma domnevnem koruptivnem ravnanju nekaterih nosilcev javnih funkcij, ki so domnevno povezani z nekaterimi odvetniškimi pisarnami zaradi suma ogrožanja sistema javnih financ v zvezi z domnevno neustreznim izvrševanjem 8. točke odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-246/02-28 (ZIOdlUS246/02) (Uradni list RS, št. 135/03) in preiskavo suma domnevne zlorabe Ministrstva za notranje zadeve s strani nekaterih nosilcev javnih funkcij v politične namene v času od začetka leta 2003 do oktobra leta 2004 ter v obdobju od 22. novembra 2008 dalje
Namen parlamentarne preiskave je:
1. Ugotoviti, po čigavem naročilu in po kakšni metodologiji sta bili izvedeni štetji t. i. “izbrisanih” v letih 2003 in 2009 in zakaj je prišlo do bistvenih razlik v številu oseb.
2. Ugotoviti, ali je bil uradno objavljeni izid štetja t. i. “izbrisanih” leta 2003 prirejen političnim potrebam takratne oblasti, ali pa je bil prirejen uradno objavljeni izid štetja t. i. “izbrisanih” leta 2009, oziroma ali sta bila, odvisno od vsakokratnih političnih interesov nosilcev javnih funkcij, prirejena oba izida.
3. Ugotoviti odgovornost nosilcev javnih funkcij za grobo zavajanje Državnega zbora in javnosti v zvezi s številom t. i. “izbrisanih” in s tem številom neposredno povezano vsoto stroškov izdaje odločb, potencialnih sodnih stroškov in stroškov odškodnin t. i. “izbrisanim”, ter s tem povezanim očitnim ogrožanjem sistema javnih financ.
4. Ugotoviti, kakšni interesi in klientelistične povezave so v ozadju aktualnega ravnanja nosilcev javnih funkcij, ki so domnevno povezani z nekaterimi odvetniškimi pisarnami zaradi suma ogrožanja sistema javnih financ v zvezi z domnevno neustreznim izvrševanjem 8. točke odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-246/02-28 (ZIOdlUS246/02) (Uradni list RS, št. 135/03) in so odgovorni za izdajanje odločb t. i. “izbrisanim” na način, ki bo dodatno bistveno obremenil delo sodišč in povečal sodne zaostanke ter omogočil bogatenje odvetnikov na račun davkoplačevalcev, hkrati pa ustvarja očitno neenakost pred zakonom.
5. Ugotoviti stopnjo vpletenosti posameznih nosilcev javnih funkcij s političnim vplivom na izbor metodologije štetja t. i. “izbrisanih” ter političnim vplivom na izbiro načina uresničevanja 8. točke odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-246/02-28 (ZIOdlUS246/02) (Uradni list RS, št. 135/03).
6. Ugotoviti stopnjo odgovornosti nosilcev javnih funkcij za očitno zlorabo ministrstva v politične namene v času od začetka leta 2003 do jeseni 2004 ter v obdobju od 22. novembra 2008 dalje.
Obseg parlamentarne preiskave je:
1. Ugotavljanje načina izvedenih štetij t. i. “izbrisanih” v letih 2003 in 2009 in zakaj je prišlo do bistvenih razlik v številu primerov.
2. Ugotavljanje, ali je bil uradno objavljeni izid štetja t. i. “izbrisanih” leta 2003 prirejen političnim potrebam takratne oblasti, ali pa je bil političnim potrebam aktualne oblasti prirejen uradno objavljeni izid štetja t. i. “izbrisanih” leta 2009, oziroma ali sta bila odvisno od vsakokratnih političnih interesov nosilcev javnih funkcij prirejena oba izida.
3. Ugotavljanje odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi grobega zavajanja javnosti v zvezi s številom t. i. “izbrisanih” in s tem številom neposredno povezano vsoto stroškov izdaje odločb, potencialnih sodnih stroškov in stroškov odškodnin t. i. “izbrisanim”, ter s tem povezanim očitnim ogrožanjem sistema javnih financ.
4. Ugotavljanje interesov in suma klientelističnih povezav, ki so v ozadju aktualnega ravnanja nosilcev javnih funkcij, kateri so domnevno povezani z nekaterimi odvetniškimi pisarnami zaradi suma ogrožanja sistema javnih financ v zvezi z domnevno neustreznim izvrševanjem 8. točke odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-246/02-28 (ZIOdlUS246/02) (Uradni list RS, št. 135/03) in so odgovorni za izdajanje odločb t. i. “izbrisanim” na način, ki bo dodatno bistveno obremenil delo sodišč in povečal sodne zaostanke ter omogočil bogatenje odvetnikov na račun davkoplačevalcev, hkrati pa ustvarja očitno neenakost pred zakonom.
5. Ugotavljanje stopnje vpletenosti posameznih nosilcev javnih funkcij s političnim vplivom na izbor metodologije štetja t. i. “izbrisanih” ter političnim vplivom na izbiro načina uresničevanja 8. točke odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-246/02-28 (ZIOdlUS246/02) (Uradni list RS, št. 135/03) in ugotavljanje stopnje odgovornosti nosilcev javnih funkcij za očitno zlorabo ministrstva za politične namene v obdobju od začetka leta 2003 do jeseni 2004 ter v obdobju od 22. novembra dalje.
Št. 020-02/09-47/10
Ljubljana, dne 15. maja 2009
EPA 276-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti