Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2009 z dne 4. 5. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2009 z dne 4. 5. 2009

Kazalo

1624. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Tržič, stran 4868.

Na podlagi 82. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 in 45/08) in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet Občine Tržič na 21. redni seji dne 23. 4. 2009 sprejel
O D L O K
o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Tržič
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
Lokalne ceste v mestu Tržič in drugih naseljih občine z uvedenim uličnim sistemom se razvrstijo v naslednje podkategorije:
– lokalne zbirne mestne ali zbirne krajevne ceste (s skrajšano oznako LZ).
3. člen
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v Občini Tržič in ceste med naselji v Občini Tržič in naselji v sosednjih občinah,
– ceste v mestu Tržič in drugih naseljih občine z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije.
4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in med naselji v občini in naselji v sosednjih občinah so:
Skupna dolžina lokalnih cest (LC) v občini Tržič znaša 63.144 m (63,144 km).
5. člen
Lokalne zbirne mestne ali zbirne krajevne ceste (LZ) v mestu Tržič in drugih naseljih občine z uvedenim uličnim sistemom so:
Skupna dolžina lokalnih zbirnih mestnih ali zbirnih krajevnih cest (LZ) v Občini Tržič znaša 1.805 m (1,805 km).
6. člen
Javne poti (JP) v mestu Tržič, v naseljih občine in med naselji so:
Skupna dolžina javnih poti (JP) v Občini Tržič znaša 73.312 m (73,312 km).
7. člen
H kategorizaciji občinskih javnih cest, določenih s tem Odlokom, je bilo v skladu z 18. členom Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije RS za ceste št. 37162-3/2009 z dne 7. 4. 2009.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Tržič (Uradni list RS, št. 8/01, 6/02, 23/02, 46/02, 61/02 in 7/03).
9. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3711-64/2006-34
Tržič, dne 24. aprila 2009
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

AAA Zlata odličnost