Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2009 z dne 4. 5. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2009 z dne 4. 5. 2009

Kazalo

1612. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Jesenice, stran 4839.

Na podlagi prvega odstavka 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in spr.) in 152. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06 in spr.) je Občinski svet Občine Jesenice na redni 27. seji dne 23. 4. 2009 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Jesenice
UVODNE DOLOČBE
1. člen
S spremembami in dopolnitvami Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06 in spr., v nadaljevanju Statut), Občina Jesenice ukinja obstoj in delovanje Posvetovalnega kolegija predsednikov Svetov krajevnih skupnosti.
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
2. člen
70. člen (Posvetovalni kolegij predsednikov Svetov krajevnih skupnosti) se v celoti črta.
3. člen
108. člen (drugi organi občine) se spremeni tako, da se besedilo v celoti črta in se nadomesti z besedilom:
»Za varstvo uporabnikov javnih dobrin se za občinske gospodarske javne službe ustanovi Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin Občine Jesenice, ki ga imenuje in razrešuje občinski svet.«
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
4. člen
Spremembe in dopolnitve statuta stopijo v veljavo petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-11/2009
Jesenice, dne 23. aprila 2009
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

AAA Zlata odličnost