Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2009 z dne 4. 5. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2009 z dne 4. 5. 2009

Kazalo

1601. Odlok o prenosu nalog ugotavljanja in odločanja o upravičenosti do osnovnega zdravstvenega zavarovanja na Center za socialno delo Murska Sobota, stran 4826.

Na podlagi 21. in 50.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2 in 76/08), tretjega odstavka 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – UPB3, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 71/08 in 76/08), 6. člena Statuta Občine Hodoš – Hodos Község (Uradni list RS, št. 136/06) in 1. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – UPB2, 105/06 – ZUS1, 126/07 in 65/08) je Občinski svet Občine Hodoš – Hodos Község na 17. redni seji dne 23. aprila 2009 sprejel
O D L O K
o prenosu nalog ugotavljanja in odločanja o upravičenosti do osnovnega zdravstvenega zavarovanja na Center za socialno delo Murska Sobota
I. DOLOČILA ODLOKA
1. člen
S tem odlokom se prenaša naloge ugotavljanja in odločanja o upravičenosti do osnovnega zdravstvenega zavarovanja na Center za socialno delo Murska Sobota.
2. člen
Center za socialno delo bo za potrebe Občine Hodoš opravljal strokovna dela in naloge na področju:
– osnovno zdravstveno zavarovanje občanov po 21. točki 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – UPB3, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 71/08 in 76/08).
3. člen
Center za socialno delo bo na področju osnovnega zdravstvenega zavarovanja občanov, ki izpolnjujejo dohodkovne pogoje po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in Pravilniku o merilih za ugotavljanje dohodkov, prihodkov, prihrankov in premoženja občanov za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje opravljal naslednje naloge:
– ugotovitveni postopek,
– izdajo odločbe na prvi stopnji,
– vročanje odločbe,
– revizijo zavarovanec,
– prijavo v zavarovanje,
– spremembe med zavarovanjem,
– odjavo zavarovanja,
– posredovanje mesečnih poročil občini o zavarovalnicah in o številu zavarovancev.
4. člen
Drugostopenjski organ, to je organ v primeru pritožbe na prvostopenjsko odločbo je župan Občine Hodoš.
5. člen
Finančne obveznosti Občine Hodoš, ki jih bo imela s Centrom za socialno delo Murska Sobota v zvezi z ugotavljanjem upravičenosti do osnovnega zdravstvenega zavarovanja, bosta Občina Hodoš in Center za socialno delo Murska Sobota uredili s pogodbo.
II. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
6. člen
Ta odlok sprejme Občinski svet Občine Hodoš in začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 195/2009-LS
Hodoš, dne 24. aprila 2009
Župan
Občine Hodoš
Ludvik Orban l.r.

AAA Zlata odličnost