Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2009 z dne 30. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2009 z dne 30. 4. 2009

Kazalo

1518. Razlaga Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS), stran 4729.

R A Z L A G A K O L E K T I V N E P O G O D B E
za javni sektor (KPJS)
Razlaga 35. člena KPJS (Dodatek za delovno dobo) z dne 5. 1. 2009, objavljena v Uradnem listu RS, št. 3/2009 dne 16. 1. 2009, se nadomesti z razlago:
»Dodatek za delovno dobo – 35. člen KPJS
V delovno dobo po tej kolektivni pogodbi sodijo vsa obdobja opravljanja dela v delovnem razmerju in opravljanje samostojne dejavnosti doma ali v tujini.«.
Št. 0100-1555/2008
Ljubljana, dne 10. aprila 2009
EVA 2009-3111-0062
dr. Etelka Korpič - Horvat l.r.
Predsednica Komisije za razlago KPJS

AAA Zlata odličnost