Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009

Kazalo

1505. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, marec 2009, stran 4647.

Na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) Statistični urad Republike Slovenije objavlja
K O E F I C I E N T E R A S T I C E N
v Republiki Sloveniji, marec 2009
1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu marca 2009 v primerjavi s februarjem 2009 je bil 0,000.
2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca marca 2009 je bil –0,002.
3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca marca 2009 je bil –0,001.
4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih marca 2009 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,008.
5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin marca 2009 v primerjavi s februarjem 2009 je bil 0,010.
6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do marca 2009 je bil 0,010.
7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do marca 2009 je bil 0,004.
8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin marca 2009 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,018.
9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do marca 2009 v primerjavi s povprečjem leta 2008 je bil –0,002.
Št. 9621-59/2009/4
Ljubljana, dne 20. aprila 2009
EVA 2009-1522-0010
mag. Irena Križman l.r.
generalna direktorica
Statističnega urada
Republike Slovenije