Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009

Kazalo

1502. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebnosti nevarnih snovi v materialih in sestavnih delih motornih vozil, stran 4640.

Na podlagi 49. člena Zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03 – uradno prečiščeno besedilo, 47/04 – ZdZPZ, 61/06 – ZBioP in 16/08) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebnosti nevarnih snovi v materialih in sestavnih delih motornih vozil
1. člen
V 1. členu Pravilnika o vsebnosti nevarnih snovi v materialih in sestavnih delih motornih vozil (Uradni list RS, št. 43/06) se besedilo »Odločbo Komisije 2005/673/ES z dne 20. septembra 2005 o spremembi Priloge II k Direktivi 2000/53/ES Evropskega parlamenta in Sveta o izrabljenih vozilih (UL L št. 254 z dne 30. 9. 2005, str. 69)« nadomesti z besedilom »Odločbo Komisije z dne 1. avgusta 2008 o spremembi Priloge II k Direktivi 2000/53/ES Evropskega Parlamenta in Sveta o izrabljenih vozilih (UL L št. 225 z dne 23. 8. 2008, str. 10)«.
2. člen
Priloga se nadomesti z besedilom, ki je v Prilogi tega pravilnika.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-2/2009
Ljubljana, dne 17. aprila 2009
EVA 2008-2711-0171
Borut Miklavčič l.r.
Minister
za zdravje