Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009

Kazalo

1497. Sklep o soglasju k omejitvam vpisa na Univerzi na Primorskem v študijskem letu 2009/2010, stran 4637.

Na podlagi petega odstavka 41. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/07 – ZŠtip, 15/08 – odl. US in 64/08) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o soglasju k omejitvam vpisa na Univerzi na Primorskem v študijskem letu 2009/2010
I.
Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k sklepu, sprejetem na seji senata Univerze na Primorskem 8. aprila 2009. Vpis omejijo:
1. FAKULTETA ZA MANAGEMENT KOPER na
40 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje Management (v Celju);
2. FAKULTETA ZA TURISTIČNE ŠTUDIJE PORTOROŽ – TURISTICA na
72 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje Management turističnih destinacij (v Portorožu);
3. PEDAGOŠKA FAKULTETA KOPER na
60 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje Predšolska vzgoja (Koper),
60 vpisnih mest za izredni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje Predšolska vzgoja (Koper),
60 vpisnih mest za izredni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje Predšolska vzgoja (Ptuj),
60 vpisnih mest za izredni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje Predšolska vzgoja (Slovenske Konjice),
60 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Razredni pouk;
4. VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVO IZOLA na
60 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega (Izola),
45 vpisnih mest za izredni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega (Izola).
II.
Vlada Republike Slovenije ni dala soglasja k sklepu, sprejetem na seji senata Univerze na Primorskem 9. aprila 2009, za omejitev vpisa na:
1. Visoki šoli za zdravstvo Izola
– za redni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje Prehransko svetovanje – dietetika.
III.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 60301-4/2009/4
Ljubljana, dne 23. aprila 2009
EVA 2009-3211-0011
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik