Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009

Kazalo

1496. Sklep o soglasju k omejitvam vpisa na Univerzi v Mariboru v študijskem letu 2009/2010, stran 4636.

Na podlagi petega odstavka 41. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/07 – ZŠtip, 15/08 – odl. US in 64/08) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o soglasju k omejitvam vpisa na Univerzi v Mariboru v študijskem letu 2009/2010
I.
Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k sklepom, sprejetim na seji senata Univerze v Mariboru 9. aprila 2009. Vpis omejijo:
1. FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO na
60 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Medijske komunikacije;
2. FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO na
80 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Arhitektura;
3. FAKULTETA ZA LOGISTIKO na
150 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje Gospodarska in tehniška logistika;
4. FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE na
70 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov;
5. FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE na
60 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Varstvoslovje,
80 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje Varnost in policijsko delo (Ljubljana);
6. FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE VEDE na
120 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu prve stopnje Zdravstvena nega;
7. FILOZOFSKA FAKULTETA na
50 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem enopredmetnem študijskem programu prve stopnje Psihologija,
35 vpisnih mest za izredni študij po univerzitetnem enopredmetnem študijskem programu prve stopnje Psihologija,
45 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem študijskem programu prve stopnje Sociologija,
45 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem enopredmetnem študijskem programu prve stopnje Sociologija in interdisciplinarno družboslovje,
45 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem študijskem programu prve stopnje Zgodovina;
8. MEDICINSKA FAKULTETA na
86 vpisnih mest za redni študij po enovitem magistrskem študijskem programu druge stopnje Splošna medicina;
9. PEDAGOŠKA FAKULTETA na
30 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Likovna pedagogika;
75 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje Predšolska vzgoja,
30 vpisnih mest za izredni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje Predšolska vzgoja,
120 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Razredni pouk,
45 vpisnih mest za izredni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje Športno treniranje;
10. PRAVNA FAKULTETA na
150 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Pravo.
II.
Vlada Republike Slovenije ni dala soglasja k sklepu, sprejetem na seji senata oziroma komisije za dodiplomski študij Univerze v Mariboru 9. aprila 2009, za omejitev vpisa na:
1. Filozofski fakulteti
– za redni študij po univerzitetnem enopredmetnem študijskem programu prve stopnje Germanistika,
– za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem študijskem programu prve stopnje Angleški jezik in književnost,
– za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem študijskem programu prve stopnje Pedagogika.
III.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 60301-3/2009/4
Ljubljana, dne 23. aprila 2009
EVA 2009-3211-0010
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost