Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009

Kazalo

1495. Sklep o soglasju k omejitvam vpisa na Univerzi v Ljubljani v študijskem letu 2009/2010, stran 4635.

Na podlagi petega odstavka 41. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/07 – ZŠtip, 15/08 – Odl. US in 64/08) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o soglasju k omejitvam vpisa na Univerzi v Ljubljani v študijskem letu 2009/2010
I.
Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k sklepom o omejitvi vpisa, sprejetim na seji senata oziroma komisije za dodiplomski študij Univerze v Ljubljani 9. aprila 2009. Vpis omejijo:
1. AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN TELEVIZIJO na
12 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Dramska igra,
4 vpisna mesta za redni študij po univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Film in televizija, smer Filmska in televizijska režija,
3 vpisna mesta za izredni študij po univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Film in televizija, smer Filmsko in televizijsko snemanje,
4 vpisna mesta za redni študij po univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Gledališka režija;
2. AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST IN OBLIKOVANJE na
20 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Industrijsko in unikatno oblikovanje, smer Industrijsko oblikovanje,
14 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Konserviranje in restavriranje likovnih del,
25 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Oblikovanje vizualnih komunikacij,
30 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Slikarstvo,
2 vpisni mesti za izredni študij po univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Slikarstvo;
3. BIOTEHNIŠKA FAKULTETA na
70 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Biologija,
50 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Biotehnologija,
40 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje Gozdarstvo,
40 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri,
30 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Krajinska arhitektura,
50 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Mikrobiologija;
4. EKONOMSKA FAKULTETA na
400 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje Visoka poslovna šola (Ljubljana);
5. FAKULTETA ZA ARHITEKTURO na
133 vpisnih mest za redni študij po enovitem magistrskem študijskem programu druge stopnje Arhitektura;
6. FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE na
40 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje Družboslovna informatika,
50 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Komunikologija – medijske in komunikacijske študije,
50 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Komunikologija – tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi,
50 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Mednarodni odnosi,
50 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Novinarstvo,
50 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Politologija – obramboslovje;
7. FAKULTETA ZA FARMACIJO na
160 vpisnih mest za redni študij po enovitem magistrskem študijskem programu druge stopnje Farmacija,
50 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Laboratorijska biomedicina;
8. FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO na
40 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Geodezija in geoinformatika,
100 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje Operativno gradbeništvo,
40 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje Tehnično upravljanje nepremičnin;
9. FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO na
40 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Biokemija;
10. FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO na
70 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Finančna matematika;
11. FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO na
135 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje Računalništvo in informatika (Ljubljana);
12. FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO na
120 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Socialno delo;
13. FAKULTETA ZA ŠPORT na
40 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Kineziologija,
80 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Športna vzgoja,
40 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Športno treniranje;
14. FAKULTETA ZA UPRAVO na
235 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje Uprava (Ljubljana);
15. FILOZOFSKA FAKULTETA na
50 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem enopredmetnem študijskem programu prve stopnje Anglistika,
70 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem študijskem programu prve stopnje Anglistika,
35 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem enopredmetnem študijskem programu prve stopnje Arheologija,
50 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem enopredmetnem študijskem programu prve stopnje Etnologija in kulturna antropologija,
30 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem enopredmetnem študijskem programu prve stopnje Muzikologija,
40 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem študijskem programu prve stopnje Pedagogika in andragogika,
70 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem enopredmetnem študijskem programu prve stopnje Psihologija,
40 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem študijskem programu prve stopnje Rusistika,
60 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem študijskem programu prve stopnje Španski jezik in književnost,
70 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem študijskem programu prve stopnje Zgodovina;
16. MEDICINSKA FAKULTETA na
200 vpisnih mest za redni študij po enovitem magistrskem študijskem programu druge stopnje Medicina,
60 vpisnih mest za redni študij po enovitem magistrskem študijskem programu druge stopnje Dentalna medicina;
17. NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA na
60 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje Grafična in medijska tehnika,
30 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Oblikovanje tekstilij in oblačil;
18. PEDAGOŠKA FAKULTETA na
30 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Likovna pedagogika,
120 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Razredni pouk,
40 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Socialna pedagogika,
40 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Specialna in rehabilitacijska pedagogika,
20 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Tiflopedagogika in pedagogika specifičnih učnih težav,
60 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje Predšolska vzgoja,
30 vpisnih mest za izredni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje Predšolska vzgoja;
19. PRAVNA FAKULTETA na
380 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Pravo;
20. VETERINARSKA FAKULTETA na
70 vpisnih mest za redni študij po enovitem magistrskem študijskem programu druge stopnje Veterinarstvo;
21. ZDRAVSTVENA FAKULTETA na
40 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje Babištvo,
40 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje Delovna terapija,
60 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje Fizioterapija,
30 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje Laboratorijska zobna protetika,
40 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje Ortotika in protetika,
50 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje Radiološka tehnologija,
120 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega,
120 vpisnih mest za izredni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega.
II.
Vlada Republike Slovenije ni dala soglasja k sklepu, sprejetem na seji senata oziroma komisije za dodiplomski študij Univerze v Ljubljani 9. aprila 2009, za omejitev vpisa na:
1. Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo
– za redni študij po univerzitetnem študijskem programu Film in televizija, smer Filmsko in televizijsko snemanje,
– za redni študij po univerzitetnem študijskem programu Film in televizija, smer Filmska in televizijska montaža,
– za izredni študij po univerzitetnem študijskem programu Film in televizija, smer Filmska in televizijska montaža,
– za redni študij po univerzitetnem študijskem programu Dramaturgija in scenske umetnosti,
– za izredni študij po univerzitetnem študijskem programu Dramaturgija in scenske umetnosti;
2. Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje
– za izredni študij po univerzitetnem študijskem programu Industrijsko in unikatno oblikovanje, smer Industrijsko oblikovanje,
– za redni študij po univerzitetnem študijskem programu Kiparstvo,
– za izredni študij po univerzitetnem študijskem programu Kiparstvo,
– za izredni študij po univerzitetnem študijskem programu Konserviranje in restavriranje likovnih del,
– za izredni študij po univerzitetnem študijskem programu Oblikovanje vizualnih komunikacij;
3. Ekonomski fakulteti
– za redni študij po univerzitetnem študijskem programu Univerzitetna poslovna in ekonomska šola;
4. Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo
– za redni študij po univerzitetnem študijskem programu Gradbeništvo;
5. Fakulteti za socialno delo
– za izredni študij po univerzitetnem študijskem programu Socialno delo;
6. Filozofski fakulteti
– za redni študij po enopredmetnem univerzitetnem študijskem programu Pedagogika in andragogika.
III.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 60301-2/2009/4
Ljubljana, dne 23. aprila 2009
EVA 2009-3211-0009
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik