Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009

Kazalo

1493. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Štore, stran 4633.

Na podlagi določil 43. in 99. člena Zakona o socialnem varstvu (ZSV-UPB2, Uradni list RS, št. 3/07), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08 in 5/09) in 16. člena Statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 66/99, 112/00, 5/03 in 1/07) je Občinski svet Občine Štore na 12. seji dne 15. 4. 2009 sprejel
S K L E P
o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Štore
I
Občina Štore daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, ki jo je predlagal izvajalec storitve Dom ob Savinji Celje – Center za pomoč na domu, v višini 17,13 € na efektivno uro.
II
Ob upoštevanju subvencije Republike Slovenije in Občine Štore znaša prispevek uporabnika za uro opravljene storitve pomoči na domu 3,60 €.
III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 5. 2009.
Št. 032-0001/2006-63
Štore, dne 17. aprila 2009
Župan
Občine Štore
Miran Jurkošek l.r.