Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009

Kazalo

1491. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah s parc. št. 2349/3, 2349/4 in 2349/5 k.o. Lanišče, stran 4632.

V skladu s 23. členom Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04, uradno prečiščeno besedilo in spremembe) in na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo) ter 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/99, 103/00 in 76/02) je Občinski svet Občine Škofljica na 23. redni seji dne 31. 3. 2009 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah s parc. št. 2349/3, 2349/4 in 2349/5 k.o. Lanišče
1. člen
Ukine se javno dobro na parc. št. 2349/3 – pot, v izmeri 134 m2, na parc. št. 2349/4 – pot, v izmeri 41 m2 ter na parc. št. 2349/5 – pot, v izmeri 62 m2, vse nepremičnine so vpisane v zemljiškoknjižni vložek št. 2502, k.o. Lanišče.
2. člen
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa prenehajo imeti značaj javnega dobra in postanejo last Občine Škofljica in se vknjižijo kot lastnina Občine Škofljica.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenija.
Št. 007-10/2009
Škofljica, dne 6. aprila 2009
Župan
Občine Škofljica
Boštjan Rigler l.r.