Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009

Kazalo

1490. Odlok o razpisu svetovalnega referenduma o sosežigu odpadkov v cementarni Lafarge Cement d.d. Trbovlje, stran 4631.

Na podlagi določil 47.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 ZLS-UPB2, 27/08 – odl. US in 76/08 ZLS-O), 30. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 ZRLI-UPB2) in na podlagi določil 91. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 109/05 – UPB in 31/07) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 17. redni seji dne 20. 4. 2009 sprejel
O D L O K
o razpisu svetovalnega referenduma o sosežigu odpadkov v cementarni Lafarge Cement d.d. Trbovlje
I.
Občinski svet Občine Zagorje ob Savi razpisuje svetovalni referendum o sosežigu odpadkov v cementarni Lafarge Cement d.d. Trbovlje.
II.
Kot referendumsko območje se določi območje celotne Občine Zagorje ob Savi.
III.
Vprašanje, ki se daje na referendum, se glasi:
»Ali se strinjate s sosežigom odpadkov v cementarni Lafarge Cement d.d. Trbovlje«
IV.
Za dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, se določi 24. april 2009.
V.
Glasovanje na referendumu se izvede v nedeljo, 7. junija 2009.
VI.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/2009
Zagorje ob Savi, dne 20. aprila 2009
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.