Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009

Kazalo

1489. Sklep o cenah pogrebnih pokopaliških storitev na pokopališčih v Občini Vojnik, stran 4630.

Na podlagi 15. člena Odloka o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe urejanja pokopališč ter pokopališke in pogrebne dejavnosti v Občini Vojnik in koncesijski akt (Uradni list RS, št. 62/04, 87/06, 27/08 in 33/08) in 20. člena Statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 59/06 in 67/06) je Občinski svet Občine Vojnik na 22. redni seji dne 26. 3. 2009 sprejel
S K L E P
o cenah pogrebnih pokopaliških storitev na pokopališčih v Občini Vojnik
I.
Cene pogrebnih pokopaliških storitev na pokopališčih v Občini Vojnik so naslednje:
+-------+-----------------------------------------+------------+
|1.   |KLASIČEN POKOP              |     EUR|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|1.1  |Izkop in zasip jame           |    93,44|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|1.2  |Poglobljena jama             |    36,80|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|1.3.  |Izkop in zasip jame, kadar krsta ni v  |   102,77|
|    |skladu s standardi            |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
|1.4  |Zaščita sosednjega groba         |    11,33|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|1.5  |Odstranitev grobnega okvirja       |    16,99|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|2.   |ŽARNI POKOP               |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
|2.1  |Izkop in vgraditev žarne niše      |    36,80|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|2.2  |Priprava žarne niše za pokop (žarna niša |    13,02|
|    |že narejena)               |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
|3.   |ODVOZ                  |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
|3.1  |Odvoz cvetja na deponijo         |    17,00|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|4.   |UREDITEV GROBA PO POKOPU         |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
|4.1  |Odstranitev suhega cvetja in prva    |    5,66|
|    |ureditev groba              |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
|4.2  |Prva ureditev groba           |    8,50|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|5.   |POGREBNO MOŠTVO             |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
|5.1  |Pogrebniki po osebi – Vojnik       |    21,45|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|5.2  |Pogrebniki po osebi – Vojnik       |    26,82|
|    |(nedelja in prazniki)          |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
|5.3  |Pogrebniki po osebi – druga pokopališča |    26,82|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|5.4  |Pogrebniki po osebi – druga pokopališča |    32,18|
|    |(nedelja, prazniki)           |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
|6.   |POSLOVILNA DVORANA, KUHINJA       |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
|6.1  |Poslov. dvorana – najemnina na pogreb  |    73,61|
|    |(odklepanje, zaklepanje, čiščenje)    |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |Najemnina na pogreb           |    45,30|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |Odklepanje, zaklepanje, čiščenje     |    28,31|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|6.2  |Poslov. dvorana najem za 1 dan, pokop  |    50,96|
|    |isti dan (odklepanje, zaklepanje,    |      |
|    |čiščenje)                |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |Najemnina na pogreb           |    22,66|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |Odklepanje, zaklepanje, čiščenje     |    28,31|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|6.3  |Voz                   |    11,33|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|6.4  |Uporaba kuhinje             |    5,66|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|7.   |ORGANIZACIJA POKOPA           |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
|7.1  |Organizacija pokopa           |    14,16|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|7.2  |Ozvočenje                |    6,80|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|8.   |DELO NA POKOPALIŠČU           |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
|8.1  |Ura dela na pokopališču         |     9,5|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|8.2  |Strojna ura               |    13,74|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|8.3  |Ura dela ob nedeljah in praznikih    |    11,62|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|9.   |GROBNICA                 |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
|9.1.  |Odpiranje grobnice – po dejanskem računu |      |
|    |zunanjega izvajalca           |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
|10.  |OSTALE STORITVE             |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
|10.1  |Pobiranje na poziv policije (transporta |    50,97|
|    |kr.)                   |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
|10.2. |Ekshumacija trupel nad 10 let      |   201,03|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|10.3  |Sondiranje                |    6,80|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|10.4  |Soglasje za postav. spom. in žarn. Niše |    5,66|
|    |(odlok)                 |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
|11.  |IZVEDBA POKOPA              |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
|11.1  |Dekoracija groba             |    9,31|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|11.2. |Silikoniranje žarnega groba       |    14,80|
+-------+-----------------------------------------+------------+
V ceni ni vračunan 8,5% ali 20% davek na dodano vrednost.
II.
Z dnem, ko se začne uporabljati ta sklep, preneha veljati cenik pogrebnih pokopaliških storitev na pokopališčih v Občini Vojnik, ki je veljal od 1. 9. 2007.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 5. 2009.
Št. 032-0002-2009/7
Vojnik, dne 26. marca 2009
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l.r.