Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009

Kazalo

1487. Sklep o sprejemu zavzetih stališč do pripomb in predlogov javnosti, podanih v času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Šentjur (za navezovalno cesto Dramlje–Šentjur in zadrževalnik visokih voda Voglajne) in okoljskega poročila za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov Občine Šentjur (za navezovalno cesto Dramlje–Šentjur in zadrževalnik visokih voda Voglajne), stran 4629.

Na podlagi 50. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/80 – ZVO-1B) in 37. člena Statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 40/99, 1/02, 84/06, 26/07) je župan Občine Šentjur sprejel
S K L E P
o sprejemu zavzetih stališč do pripomb in predlogov javnosti, podanih v času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Šentjur (za navezovalno cesto Dramlje–Šentjur in zadrževalnik visokih voda Voglajne) in okoljskega poročila za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov Občine Šentjur (za navezovalno cesto Dramlje–Šentjur in zadrževalnik visokih voda Voglajne)
1. člen
Sprejmejo se stališča do pripomb dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Šentjur (za navezovalno cesto Dramlje–Šentjur in zadrževalnik visokih voda Voglajne) in okoljskega poročila za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov Občine Šentjur (za navezovalno cesto Dramlje–Šentjur in zadrževalnik visokih voda Voglajne), podanih v času javne razgrnitve in javne razprave.
2. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu RS in na svetovnem spletu (www.sentjur.si). S pisnim obvestilom se seznani lastnice in lastnike zemljišč z njihovimi pripombami in predlogi, ki so jih izrazili v okviru javne razgrnitve.
Dostop do vseh zavzetih stališč župana na podane pripombe, vključno z grafičnim gradivom je na voljo na spletni strani Občine Šentjur (www.sentjur.si).
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-38/2007-211
Šentjur, dne 20. aprila 2009
Župan
Občine Šentjur
mag. Štefan Tisel l.r.