Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009

Kazalo

1485. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Semič za leto 2008, stran 4628.

Na podlagi tretjega odstavka 62. člena in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 in 109/08) in Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06 in 8/07) ter 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 107/06 in popr. 112/06) je Občinski svet Občine Semič na 18. redni seji dne 16. 4. 2009 sprejel
O D L O K
o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Semič za leto 2008
1. člen
Potrdi se zaključni račun proračuna Občine Semič za leto 2008.
2. člen
Zaključni račun občinskega proračuna za leto 2008 izkazuje:
+--------------+---------------+---------------+---------------+
|       |  Bilanca  |Račun finančnih|   Račun   |
|       |  prihodkov  |terjatev naložb| financiranja |
|       |in odhodkov EUR|   EUR   |   EUR   |
+--------------+---------------+---------------+---------------+
|Prihodki   |  4.743.613,29|        |   762.087,97|
+--------------+---------------+---------------+---------------+
|Odhodki    |  5.429.271,11|        |      0,00|
+--------------+---------------+---------------+---------------+
|Presežek   |        |        |   762.087,97|
+--------------+---------------+---------------+---------------+
|Primanjkljaj |   685.657,82|        |        |
+--------------+---------------+---------------+---------------+
3. člen
Za skupni presežek bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja v višini 76.430,15 EUR, se poveča stanje na računu.
4. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja so sestavni deli tega odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-01/2009-9
Semič, dne 16. aprila 2009
Župan
Občine Semič
Ivan Bukovec l.r.