Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009

Kazalo

1474. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije, stran 4619.

Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-UPB3) (Uradni list RS, št. 94/07 in 45/08) ter 15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 81/06) je Občinski svet Občine Prebold na 22. seji dne 26. 2. 2009 sprejel
S K L E P
o imenovanju občinske volilne komisije
I.
Občinski svet imenuje občinsko volilno komisijo v naslednji sestavi:
Predsednik:             Namestnica predsednika:
Jože Golič,             Maja Pihler Kunej,
Na dobravi 2, 3312 Prebold     Dolenja vas 80, 3312
                  Prebold
 
Članica:              Namestnik članice:
Klavdija Kač, Šešče 13 b,      Janez Laznik,
3312 Prebold            Prečna pot 3,
                  3312 Prebold
 
Član:                Namestnica člana:
Nikolaj Rak,            Albina Kmecl,
Latkova vas 245,          Na zelenici 2,
3312 Prebold            3312 Prebold
 
Član:                Namestnik člana:
Dušan Fric,             Zlatko Bezjak,
Graščinska cesta 20,        Hmeljarska cesta 11,
3312 Prebold            3312 Prebold.
II.
Mandat komisije je štiri leta.
III.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 040-1/2008
Prebold, dne 26. februarja 2009
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak l.r.