Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009

Kazalo

1473. Sklep o razpisu naknadnega referenduma, stran 4618.

Na podlagi 3. in 56. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo), 46. in 47.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odločba US in 76/08) ter 16. in 80. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07) je Občinski svet Občine Postojna na 18. seji dne 7. 4. 2009 sprejel
S K L E P
o razpisu naknadnega referenduma
1.
Razpiše se naknadni referendum o uveljavitvi Odloka o praznikih Občine Postojna, ki ga je Občinski svet Občine Postojna sprejel na 18. seji dne 7. 4. 2009.
2.
Referendum se razpisuje za celotno območje Občine Postojna.
3.
Za dan razpisa referenduma se šteje 28. 4. 2009 in s tem datumom začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma.
4.
Referendum se izvede v nedeljo, dne 7. 6. 2009.
5.
Referendumsko vprašanje se glasi:
»Ali se strinjate s tem, da se uveljavi Odlok o praznikih Občine Postojna, ki ga je Občinski svet Občine Postojna sprejel na 18. seji 7. aprila 2009, ki kot občinski praznik določa 14. april v spomin na dan, ko je domačin Luka Čeč 14. aprila 1818 odkril nove dele Postojnske jame in kot dan spomina Občine Postojna 23. april kot spomin na strahote I. in II. svetovne vojne, na vrednote TIGR-a, NOB in osamosvojitvene vojne ter v spomin na žrtve z območja Občine Postojna?«
        ZA         PROTI
6.
Glasovnica mora biti opremljena s štampiljko Občine Postojna.
7.
Postopek za izvedbo referenduma vodi občinska volilna komisija.
8.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03201-2/2009-51
Postojna, dne 7. aprila 2009
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.