Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009

Kazalo

1470. Sklep o ukinitvi javnega dobra, stran 4617.

Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 in 76/08), 16. člena Statuta Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 11/07) in 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB 1 in 126/07) je Občinski svet Občine Mozirje na 13. seji dne 19. 11. 2007 sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra
1. člen
Zemljišču parc. št. 1649/4 – pot v izmeri 685 m2, vl. št. 272, parc. št. 1649/5 – pot v izmeri 820 m2, vl. št. 272, parc. št. 1649/3 – pot v izmeri 133 m2, vl. št. 272, vse k.o. Lepa Njiva, se ukine status javno dobro.
2. člen
Na zemljišču iz 1. člena tega sklepa se vknjiži lastninska pravica v korist Občine Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje, matična št. 5883849.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0011/2007
Mozirje, dne 14. aprila 2009
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l.r.