Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009

Kazalo

1466. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o krajevni turistični taksi v Občini Metlika, stran 4608.

Na podlagi 23. do 32. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04), ter 18. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 34/99, 71/01, 62/02 in 93/05) je Občinski svet Občine Metlika na 17. redni seji dne 6. 2. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o krajevni turistični taksi v Občini Metlika
1. člen
V Odloku o krajevni turistični taksi v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 68/05) se spremeni 1. točka 2. člena, tako da se glasi:
»Turistična taksa se določi v višini 11 točk.«
2. člen
Spremeni se 9. člen, tako da se glasi:
»Sestavni del tega Odloka je tudi obrazec »Mesečno poročilo o številu prenočitev in vplačani krajevni turistični taksi«.(Priloga 1).«
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 3. 2009 dalje.
Št. 320-1/2009-1
Metlika, dne 6. februarja 2009
Županja
Občine Metlika
Renata Brunskole l.r.