Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009

Kazalo

1464. Sklep o ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v občini Krško, stran 4600.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS in 76/08), 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – ZVS-UPB2, 23/07 – popr. in 41/07 – popr.), 37. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08 in 5/09) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) je Občinski svet občine Krško na 30. seji dne 9. 4. 2009 sprejel
S K L E P
o ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v občini Krško
I.
Občinski svet Občine Krško daje soglasje k ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v višini 17,04 EUR za efektivno uro storitve od 1. 5. 2009 dalje.
V ceni efektivne ure predstavljajo stroški koordiniranja 1,99 EUR/uro, stroški za neposredno socialno oskrbo pa 15,05 EUR/uro.
II.
Subvencija občine k polni ceni storitve znaša skupaj 9,51 EUR in je sestavljena iz subvencije:
– za stroške koordiniranja v višini 1,99 EUR/uro in
– 50% cene neposredne oskrbe oziroma 7,52 EUR/uro.
III.
Prispevek uporabnika znaša 4,61 EUR/uro in se lahko še dodatno zniža, če uporabnik poda vlogo za dodatno znižanje, o kateri skladno z zakonom odloči pristojni Center za socialno delo Krško.
Cena za uporabnika se ob nedeljah poviša za 40% in tako znaša 6,45 EUR/uro.
Cena za uporabnika se ob praznikih poviša za 50% in tako znaša 6,92 EUR/uro.
IV.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. maja 2009 dalje.
Št. 122-5/2009-O702
Krško, dne 9. aprila 2009
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.