Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009

Kazalo

1462. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ureditvenem načrtu Staro jedro Leskovec, stran 4595.

Na podlagi 61. člena, v povezavi s 96. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS in 76/08) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) je Občinski svet Občine Krško na 30. seji dne 9. 4. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi Odloka o ureditvenem načrtu Staro jedro Leskovec
1. člen
V 7. členu Odloka o ureditvenem načrtu Staro jedro Leskovec (Uradni list RS, št. 9/98, 74/05, 39/07, 70/07 – obvezna razlaga) se črta drugi stavek tretjega odstavka ter nadomesti z besedilom, ki glasi:
»Objekt št. 23 (stara šola) se lahko preuredi ter nameni za potrebe družbenih dejavnosti, čemur se prilagodi zunanja ureditev objekta. Predvidena povezava obstoječih objektov (obe stari šoli – objekt št. 23 in objekt št. 27) z novim objektom se ukine, na parceli za gradnjo načrtovanega povezovalnega objekta se predvidi zunanja ureditev za potrebe predmetnih obstoječih objektov.
Predvidene ureditve so prikazane na grafični prilogi (Vrtec v stari šoli Leskovec pri Krškem; zunanja ureditev – idejna zasnova; izdelal MV biro, Marija Vlahušič s.p. Krško, v marcu 2009), ki je sestavni del tega odloka.«.
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-29/2008-O502
Krško, dne 9. aprila 2009
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.