Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009

Kazalo

1461. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 4595.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave PN, št. 41/2003, 17/2006 in Uradni list RS, št. 70/07, 51/08) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 23. seji dne 2. 4. 2009 sprejel
S K L E P
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1. člen
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena se vzpostavi na naslednjih nepremičninah:
1. parc. št. 5099/4 – pot v izmeri 95,00 m2 in parc. št. 5099/6 – pot v izmeri 88,00 m2, obe vpisani v vl. IJD k.o. Kal nad Kanalom,
2. parc. št. 1341 – pot v izmeri 3.018,00 m2 in parc. št. 1357 – pot v izmeri 97,00 m2, obe vpisani v vl. IJD k.o. Ukanje.
2. člen
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa pridobijo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi tega sklepa po uradni dolžnosti izda občinska uprava.
Pravnomočna ugotovitvena odločba o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena bo posredovana v zemljiško knjižno izvedbo.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01302-05/2009-16
Kanal, dne 2. aprila 2009
Župan
Občine Kanal ob Soči
Andrej Maffi l.r.