Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009

Kazalo

1458. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Horjul, stran 4591.

Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 in 45/08) in 15. člena Statuta Občine Horjul (Uradni list RS, št. 18/99, in njegove dopolnitve), je Občinski svet Občine Horjul na 19. seji dne 19. 4. 2009 sprejel
O D L O K
o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Horjul
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
Lokalne ceste v naseljih z uvedenim uličnim sistemom se razvrstijo v podkategorijo:
– zbirne krajevne ceste (s skrajšano oznako LZ).
3. člen
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v Občini Horjul in ceste med naselji v Občini Horjul in naselji v sosednjih občinah,
– ceste v naseljih Občine Horjul z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije.
4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in med naselji v občini in naselji v sosednjih občinah so:
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 Zap.  Cesta Odsek  Začetek     Potek     Konec   Dolžina   Preostala dolžina
  št.          odseka             odseka   [m]   v sosednji občini [m]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.  067020 067021  C R3 641 Dobrova-Horjul    C R2 407  3.170  7.577 Dobrova-PG
 
  2.  067030 067031  C R2 407 Horjul-Samotorica-  C R2 407  6.534
                  Pil
 
  3.  067040 067041  C R2 407 Pil-Šentjošt-    C 468030   338   4.815 Dobrova-PG, 317
                  Smrečje                  Vrhnika
 
  4.  067080 067081  C R3 641 Dolenja vas-     C 067020  2.929  2.698 Dobrova-PG
                  Zaklanec
 
  5.  067140 067141  C R2 407 Vrzdenec-Žažar-   C R2 407  4.626  1.011 Vrhnika
                  Ligojna
 
  6.  067700 067701  C R2 407 Vrzdenec-Zagorica  C R2 407  1.850
 
  7.  468070 468072  C R2 409 Drenov Grič-     C 067020  1.800  2.397 Vrhnika
                  Zaklanec
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Skupna dolžina lokalnih cest (LC) v Občini Horjul znaša 21.247 m (21,247 km).
5. člen
Lokalne ceste v naseljih Občine Horjul z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije, so:
a) Zbirne krajevne ceste (LZ):
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  Zap.  Cesta Odsek   Začetek     Potek     Konec   Dolžina  Preostala dolžina
  št.           odseka            odseka    [m]   v sosednji občini
                                            [m]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.  067710 067711  C R2 407  Na Vovčne-    C R2 407    651
                   Livada
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Skupna dolžina lokalnih zbirnih krajevnih cest (LZ) v Občini Horjul znaša 651 m (0,651 km).
6. člen
Javne poti (JP) v naseljih Občine Horjul in med naselji so:
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 Zap.  Cesta Odsek  Začetek      Potek      Konec   Dolžina  Preostala dolžina
  št.          odseka              odseka    [m]  v sosednji občini [m]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.  568010 568011 O 586051  Ulaka-Grda dolina   O 586031   2.051
 
  2.  568020 568021 O 586031  Prevalca 15      Z HŠ 15    395
 
  3.  568030 568031 C 067030  Samotorica-Seč-Grda  O 568011   2.030
                  dolina
 
  4.  568040 568041 O 568031  Seč 10        Z HŠ 10    175
 
  5.  568050 568051 C 067030  Plaz križišče     C 067080   5.632
                  Koreno-Prosca
 
  6.  568070 568071 C R2 407  Vrzdenec-cerkev    C R2 407   386
 
  7.  568090 568091 O 568101  Bišejek-Kisovnik   Z HŠ 59    479
 
  8.  568100 568101 C 067700  Zagorica-Bišejek-   Z HŠ 57    874
                  Gradišče
 
  9.  568110 568111 O 568101  Bišejek-Rožman    Z HŠ 61    661
 
  10.  568120 568121 C 067020  Zaklanec-gas. dom-  C 067080   290
                  Prebil
 
  11.  568130 568131 C 067140  Pusta njiva-Štanta  O 966235   1.125
 
  12.  568140 568141 C 067140  Žažar-Babičin vrh   Z HŠ 33    444
 
  13.  568150 568151 C 067030  Šolska ulica-     O 568161   586
                  Ljubgojna
 
  14.  568160 568161 C R2 407  Ljubgojna       C R2 407   318
 
  15.  568170 568171 C R2 407  Horjul-pokopališče  C 067030   271
 
  16.  568180 568181 O 568161  Ljubgojna-Bastarda  Z HŠ 13    215
 
  17.  568190 568191 C 067140  Vrzdenec-Gošavje   Z N.H.    864
 
  18.  568200 568201 C 067020  Stara cesta-Zaklanec C 067020   1.105
 
  19.  568210 568211 C 067030  Ob potoku-Šušteršič  C R2 407   245
 
  20.  568220 568221 C 067030  Horjul-Ramovš     Z HŠ 50   1.004
 
  21.  568220 568222 O 568221  Horjul-Žlebina    Z HŠ 10    187
 
  22.  568230 568231 O 568151  Horjul-šola      Z HŠ 44    123
 
  23.  568240 568241 C 067710  Na Vovčne       Z HŠ 51    301
 
  24.  568250 568251 O 568241  Na Grič        Z HŠ 30    288
 
  25.  568270 568271 C 067710  Na Staje       Z HŠ 13    184
 
  26.  568280 568281 C R2 407  Jurhc-Štanta     C 067710   77
 
  27.  568290 568291 C 468070  Lesno brdo-Naglič   Z 1450/2   1.368
 
  28.  568300 568301 C 067080  Zaklanec-Pečovje   Z HŠ 22    666
 
  29.  568310 568311 C 067020  Podolnica-cerkev-   C 067020   1.636
                  Zaklanec
 
  30.  568320 568321 O 568311  Podolnica-povezava I C 067020   533
 
  31.  568330 568331 C 067020  Podolnica-povezava  O 568321   143
                  II
 
  32.  568340 568341 C 067080  Zaklanec-Leben    Z HŠ 59    286
 
  33.  568350 568351 O 568201  Sončna pot      Z HŠ 13    171
 
  34.  568360 568361 O 568201  Brezovec       Z HŠ 11    192
 
  35.  568370 568371 O 568051  Koreno-Sv. Mohor   Z cerkev   131
 
  36.  568380 568381 O 568051  Koreno-Zabrd     Z HŠ 5    327
 
  37.  568390 568391 C 067030  Samotorica-Tomin   Z HŠ 8    938
 
  38.  568400 568401 C 067140  Žažar-cerkev     C 067140   258
 
  39.  568410 568411 O 568291  Lesno brdo-Ferjanov  Z HŠ 13    303
                  grič
 
  40.  568420 568421 C 067030  Cesta Koreno-Polž   Z HŠ 52    429
 
  41.  568430 568431 C R2 407  Vrzdenec-Podsedl   Z HŠ 86    233
 
  42.  568440 568441 C R2 407  Vrzdenec-Rožman-Maln Z HŠ 16    241
 
  43.  568450 568451 O 966231  Vrzdenec-tenis    Z tenis    199
                  igrišče
 
  44.  568460 568461 C R2 407  Horjul-Športni park  Z farme    161
 
  45.  568470 568471 C R2 407  Lipalca-Vrbanc    Z HŠ 99    510
 
  46.  568470 568472 C R2 407  Lipalca        Z HŠ 6    369
 
  47.  966230 966231 C 468030  Cesta v Kajndol    C R2 407   2.085  2.502 Vrhnika, 289
                                       Dobrova-PG
 
  48.  966230 966233 O 966231  Kajndol-Žažar     C 067140   1.785  534 Vrhnika
 
  49.  966230 966235 C 568130  Hrastje-Praprotnik  Z HŠ 25    581  481 Vrhnika
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Skupna dolžina javnih poti (JP) v Občini Horjul znaša 33.855 m (33,855 km).
7. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 17. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za ceste, št. 37162-3/2009, z dne 4. 3. 2009.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Horjul (Uradni list RS, št. 80/99).
9. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0392-0005/2009
Horjul, dne 10. aprila 2009
Župan
Občine Horjul
Janko Jazbec l.r.