Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009

Kazalo

1454. Soglasje k določitvi cene socialno varstvene storitve pomoč na domu, stran 4589.

Na podlagi določil Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 122/07 – odl. US: U-I-11/07-45), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08 in 5/09), Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 100/04, 124/04, 114/06 – ZUTPG) je Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na 14. redni seji dne 15. 4. 2009 sprejel
S O G L A S J E
k določitvi cene socialno varstvene storitve pomoč na domu
1. člen
Občina Dobrova - Polhov Gradec izdaja Centru za socialno delo Ljubljana Vič-Rudnik soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč na domu:
– cena storitve pomoči družini na domu v okviru javne službe – vodenje pomoči na domu za 0,20 strokovnega delavca znaša na mesec 1.072,27 EUR;
– cena storitve pomoči družini na domu – neposredna nega, ki je določena na mesec za 2 zaposleni delavki, znaša 2.502,70 EUR.
2. člen
Cena storitve pomoči na domu na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev znaša 14,90 EUR na uro.
Subvencionirana cena za uporabnike storitev pomoč na domu znaša 5,21 EUR na uro.
Razliko do polne ekonomske cene storitve bo Občina Dobrova - Polhov Gradec kot subvencioniranje cene pokrivala iz sredstev občinskega proračuna.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2009 dalje.
Št. 011- 0008/2009-12
Dobrova, dne 16. aprila 2009
Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Lovro Mrak l.r.