Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009

Kazalo

1450. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 4582.

Na podlagi 21. in 213. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo 92/05, 93/05, 111/05, 120/06 in 126/07), Zakona o javnih cestah (uradno prečiščeno besedilo ZJC-UPB1, Uradni list RS, št. 33/06), Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 41/99) Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 3/00) je Občinski svet Občine Cerknica, v zadevi zaznambe grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Cerknica na nepremičninah je Občinski svet Občine Cerknica na 13. redni seji dne 16. 4. 2009 sprejel
S K L E P
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
I.
Občinski svet Občine Cerknica sprejme sklep, da zemljišča s
– parc. št. 710/177 pot v izmeri 159 m2, vpisana v vl. št. 1442, k.o. Grahovo, vknjižena kot javno dobro,
– parc. št. 3979/7 cesta v izmeri 14 m2, vpisana v vl. št. 994, k.o. Grahovo, vknjižena kot Družbena lastnina v splošni rabi (občinske ceste)
– parc. št. 3979/8 cesta v izmeri 178 m2, vpisana v vl. št. 994, k.o. Grahovo, vknjižena kot Družbena lastnina v splošni rabi (občinske ceste)
– parc. št. 3979/10 cesta v izmeri 111 m2, vpisana v vl. št. 994, k.o. Grahovo, vknjižena kot Družbena lastnina v splošni rabi (občinske ceste)
pridobijo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, matična številka: 5880157.
II.
Pri zemljiščih iz I. točke tega sklepa se dovoli vpis zaznambe, da so navedena zemljišča grajeno javno dobro lokalnega pomena v lasti Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, matična številka: 5880157.
III.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Cerknica, dne 16. aprila 2009
Župan
Občine Cerknica
Miroslav Levar l.r.