Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009

Kazalo

1448. Odlok o izločitvi dela naselja Reparje in priključitvi tega dela k naselju Krušče, stran 4580.

Na podlagi 7., 12., 17. in 18. člena Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 25/08), in 18. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 03/00) je Občinski svet Občine Cerknica na 13. redni seji dne 16. 4. 2009 sprejel
O D L O K
o izločitvi dela naselja Reparje in priključitvi tega dela k naselju Krušče
1. člen
Na območju Občine Cerknica se iz naselja Reparje izloči del, ki se priključi naselju Krušče, preostali del naselja Reparje še naprej obstaja kot samostojno naselje. Iz naselja Reparje se izloči stanovanjski objekt s hišno številko 6, ki stoji na zemljišču s parc. št. 216/3, k.o. Cajnarje.
2. člen
Nove meje naselja so prikazane v grafični prilogi v merilu 1:5000 in je sestavni del tega odloka. Iz območja naselja Reparje se izločijo zemljišča s parc. št. 216/1-del, 216/3, 217 vse k.o. Cajnarje in se jih priključi naselju Krušče.
3. člen
Geodetska uprava mora najpozneje v 30. dneh po začetku veljavnosti odloka po uradni dolžnosti evidentirati spremembe podatkov o območjih in imenih naselij v registru prostorskih enot ter določiti novo hišno številko objektu na zemljišču s parc. št. 216/3 k.o. Cajnarje.
4. člen
Označbe naselja se zaradi spremembe območja naselja ne spreminjajo, zamenjavo tablice s hišno številko plača lastnik objekta, ki se mu spreminja območje naselja, sam.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-4/2006-9
Cerknica, dne 16. aprila 2009
Župan
Občine Cerknica
Miroslav Levar l.r.