Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009

Kazalo

1446. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi v k.o. Arclin, k.o. Brezova, k.o. Medlog, k.o. Šmiklavž in k.o. Teharje, stran 4571.

Mestni svet Mestne občine Celje je na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) na seji dne 7. 4. 2009 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi v k.o. Arclin, k.o. Brezova, k.o. Medlog, k.o. Šmiklavž in k.o. Teharje
1. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišč v splošni rabi za nepremičnine:
+------------+------------+---------+-----------+--------------+
| Parcelna |  Vložek  | Vrsta | Površina | Katastrska |
| številka | številka |  rabe |   m2  |  občina  |
+------------+------------+---------+-----------+--------------+
|845     |   361  |cesta  |    1654|Arclin    |
+------------+------------+---------+-----------+--------------+
|846/3    |   361  |cesta  |    1464|Arclin    |
+------------+------------+---------+-----------+--------------+
|846/9    |   361  |cesta  |    446|Arclin    |
+------------+------------+---------+-----------+--------------+
|1183/1   |   267  |cesta  |    694|Brezova    |
+------------+------------+---------+-----------+--------------+
|1183/2   |   267  |cesta  |    435|Brezova    |
+------------+------------+---------+-----------+--------------+
|2084/6   |   563  |cesta  |    1735|Medlog    |
+------------+------------+---------+-----------+--------------+
|2084/9   |   563  |cesta  |    1033|Medlog    |
+------------+------------+---------+-----------+--------------+
|1383/6   |   479  |neplodno |    326|Šmiklavž   |
+------------+------------+---------+-----------+--------------+
|1384/12   |   479  |neplodno |     29|Šmiklavž   |
+------------+------------+---------+-----------+--------------+
|963/3    |   513  |pot   |    120|Teharje    |
+------------+------------+---------+-----------+--------------+
|1637/1   |   515  |cesta  |    804|Teharje    |
+------------+------------+---------+-----------+--------------+
2. člen
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa prenehajo imeti značaj zemljišč v splošni rabi in postanejo last Mestne občine Celje.
3. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3502-00258/2008
Celje, dne 7. aprila 2009
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.